The Eucharist – the History, Spiritual Life and the Practice of Adoration

Print

 

ORDER        RETURN

Title: Eucharystia. Historia, życie duchowe i praktyka adoracji (The Eucharist – the History, Spiritual Life and the Practice of Adoration)

The catechesis for the adoring the Most Blessed Sacrament in the Church of St Joseph in Warsaw-Kolo from 2012 to 2017

 

The Editorial Team: Ks. Zbigniew Godlewski, Ks. Bolesław Szewc

The place of publication: Warszawa

The year of publication: 2017

format: A5 (148x210mm)

pages: 226

paper back

Description: Książka składa się z pięciu części. Pierwsza część jest owocem pracy naukowej ks. dr. Zbigniewa Godlewskiego, który podzielił się swoją wiedzą na temat Eucharystii pierwszych wieków chrześcijaństwa, okresu kiedy kształtowała się doktryna Kościoła.

Części 2-4 są poświęcone życiu duchowemu, niezbędnemu, by nasz udział w Eucharystii był owocny. Są mojego autorstwa i ukazują kilka cykli tematycznych spotkań formacyjnych przygotowywanych i prowadzonych przez adorujących. Z reguły punktem wyjścia do przygotowania spotkania była jakaś myśl wybrana z bieżącego dokumentu papieskiego. W tych latach były to następujące dokumenty: Encyklika Lumen fidei, Bulla Misericordiae vultus i List Apostolski Misericordia et misera. Tematyka katechez koncentruje się wokół wiary i miłosierdzia w życiu chrześcijańskim. Trzy z nich poświęcone są roli Maryi w życiu duchowym.

Teksty ostatniej części poświęcone są praktyce adoracji. Dwa z nich, autorstwa ks. prał. Stanisława Szczepańca są formacyjne, a jeden jest przykładem ciekawego tekstu wykorzystywanego przez nas na wspólnych adoracjach.